pb.pl

Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR99

Wartość jednostki: 114,61 zł
Aktywa: 1 608 650 zł
Max 1R: 138,53 zł
Min 1R: 90,96 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Skarbiec TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 112,53 1,85% 0,38%
7D 112,91 1,51% 1,13%
1M 110,75 5,17% 4,37%
3M 130,45 -12,14% -4,73%
6M 130,88 -12,43% -4,13%
1R 121,84 -5,95% 2,56%
3L -- 12,84%
YTD 135,00 -14,57% -5,21%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AXA Selective Equity (AXA FIO) 215,48 zł 32,58%
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 165,82 zł 29,18%
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 145,79 zł 27,21%
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 116,45 zł 23,32%
Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) 152,26 zł 17,22%