pb.pl

UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI30_U

Wartość jednostki: 41,63 $
Aktywa: b.d.
Max 1R: 41,64 $
Min 1R: 41,19 $
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne USD (waluta)
Towarzystwo: Union Investment TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne USD (waluta)
1D 41,64 -0,02% -0,02%
7D 41,61 0,05% 0,05%
1M 41,59 0,10% 0,10%
3M 41,31 0,77% 0,77%
6M 41,27 0,87% 0,87%
1R 41,25 0,92% 0,92%
3L 40,37 3,15% 3,15%
YTD 41,25 0,95% 0,95%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne USD (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) 41,63 $ 0,92%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAndrzej Czarnecki

WIADOMOŚCI

Brak wiadomości