pb.pl
12,0000 zł
-4,00% -0,5000 zł
Milestone Medical Inc. (MMD)

Informacje o spółce - MILESTONE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma opracowała sterowane komputerowo, bezbolesne medyczne systemy dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcji dostawowych oparte na opatentowanej technologii.

Dane teleadresowe

Ulica: 220 South Orange Avenue
Kod: 07039
Miejscowość: Livingston, Stany Zjednoczone
Kraj: Zagranica
Telefon: 0119735352717
Fax: 0119735352829
Internet: www.medicalmilestone.com
Email: jdagostino@milestonescientific.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Milestone Medical Inc.
Prezes: Osser, Leonard
Sektor: sprzęt i materiały medyczne
EKD:
Liczba akcji: 22 000 000
Zatrudnienie:
  • 5 (2014r.) - spółka
  • 6 (2018r.) - grupa
Audytor: Friedman LLP
NIP: 275484393
KRS:
EKD:
Ticker GPW: MMD
ISIN: USU6005B1045

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 264 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 22 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 689 078
Liczba głosów na WZA: 22 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,59%
Kapitał akcyjny: 2 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 689 078
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 1,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Milestone Scientific Inc. ZWZ 21 689 078 (98,59%) 21 689 078 (98,59%) 2018-05-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe dane w USD 2 000
20,00
0,00 0,01 2 000
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna 0,0001 USD 3 200 000
18 880 000,00
0,01 5,90 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 10000:1 cena nominalna w centach USD, cena nominalna 0,0001 USD 2013-09-03 0
0,00
0,01 0,00 20 000 000
2 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna 0,0001 USD 2013-11-15 2 000 000
3 000 000,00
0,01 1,50 22 000 000
2 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Osser, Leonard Prezes Zarządu 2017-12-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bernhard Leslie Przewodniczący RN 2017-11-05 -
Yun Zhu Członek RN 2013-09-03 -
Siegel, Martin S. Członek RN 2013-09-03 -