pb.pl
7,5000 zł
-12,79% -1,1000 zł
Milestone Medical Inc. (MMD)

Wyniki finansowe - MILESTONE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 44 0 15 16
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) -677 -567 -736 -630
Zysk (strata) brutto (tys. USD) -701 -590 -759 -654
Zysk (strata) netto (tys. USD)* -695 -590 -760 -654
Amortyzacja (tys. USD) 78 78 77 77
EBITDA (tys. USD) -599 -489 -659 -553
Aktywa (tys. USD) 1 378 1 341 1 177 1 338
Kapitał własny (tys. USD)* -10 420 -11 010 -11 770 -12 427
Liczba akcji (tys. szt.) 22 000,000 22 000,000 22 000,000 22 000,000
Zysk na akcję (USD) -0,032 -0,027 -0,035 -0,030
Wartość księgowa na akcję (USD) -0,474 -0,500 -0,535 -0,565
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej