pb.pl

INDYGO

«Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna»

2015-11-25 Cyfrowi tubylcy zmieniają biznes

2015-10-27 Nowela, która ma usprawnić działanie rejestru firm - z podpisem prezydenta

2015-08-03 Bauer wylicytował Rankomat.pl

2015-08-03 Interia przejęła Rankomat.pl

2015-07-12 Rankomat.pl jest o krok od inwestora

2015-01-18 Gwiazda reklamy łowi start-upy

2015-01-14 Gwiazda reklamy łowi start-upy

2014-07-08 IndygoTech Minerals SA: Zawarcie umowy na roboty budowlane w ramach projektu „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych”

2014-07-02 IndygoTech Minerals SA: Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy zakładu proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A.

2014-07-01 IndygoTech Minerals SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

2014-07-01 IndygoTech Minerals SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

2014-06-12 IndygoTech Minerals SA: Dokonanie całkowitego wykupu obligacji serii A

2014-06-04 IndygoTech Minerals SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2014-05-29 IndygoTech Minerals SA: Wybór biegłego rewidenta

2014-05-28 IndygoTech Minerals SA: Ostatni dzień notowań obligacji serii A

2014-05-26 IndygoTech Minerals SA: Wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A.

2014-05-16 IndygoTech Minerals SA: umowa o współpracy w zakresie sprzedaży izostatycznych systemów kominowych na rynki pozaeuropejskie przez LZMO SA

2014-05-15 IndygoTech Minerals SA: SA-Q 1/2014: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

2014-05-15 IndygoTech Minerals SA: Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii M Baltic Ceramics Investments S.A.

2014-05-08 IndygoTech Minerals SA: Rozpoczęcie dostaw izostatycznych systemów kominowych na nowe rynki przez LZMO S.A.

2014-05-07 IndygoTech Minerals SA: Rekomendacja Komisji Konkursowej i Panelu Ekspertów PARP do udzielenia BALTIC CERAMICS S.A. dofinansowania w wysokości 40 mln zł

2014-05-06 IndygoTech Minerals SA: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2014-05-06 IndygoTech Minerals SA: Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji przez LZMO S.A., spółkę powiązaną

2014-04-17 IndygoTech Minerals SA: Baltic Ceramics S.A. wybrała dostawcę linii granulacji mechanicznej

2014-04-15 IndygoTech Minerals SA: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu spółki z grupy IndygoTech Minerals