pb.pl

«wróć do strony spółki

Pytania do spółki JUPITER

2011-07-02 Z jednej strony słyszymy że Jupiter żeby pozyskać gotówkę sprzedaje po 1,4 akcje własne a z drugiej udziela pożyczki 20mln zł członkowi Rady Nadzorczej co wydaje się niezgodne z KSH?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2011-06-24 Jaki jest sens sprzedaży akcji własnych które posiadał Jupiter zakupione po średnio 2zł/akcję? Akcje te sprzedał zarząd zaprzyjaźnionej firmie po 1,40zł/akcje z terminem płatności 6 miesięcy. Jak się to ma do strategii funduszy który zakłada kilkukrotny wzrost wartości akcji w ciągu kilku lat?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2011-06-17 W momencie przejmowania Jupitera przez Pana Hajdarowicza firma miała około 2zł gotówki na akcję plus inne aktywa. Dziś Pan Hajdarowicz chce zrobić emisję po 1,40zł czy ta operacja jest korzystna dla pozostałych akcjonariuszy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2011-06-07 Jakie jest zdanie Rady Nadzorczej odnośnie nowej emisji akcji po 1,4zł/akcję? Czy emisja na takich zasadach nie jest ze szkodą dla małych akcjonariuszy którzy trzymają akcje Jupitera od kilku lat z nadzieją że kiedyś uda im się na nich zarobić kilka groszy? Tymczasem kurs akcji spada systematycznie i niedługo osiągnie dołek z dołks bessy/

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2011-04-14 Po co Jupiter emituje kolejne obligacje, które kosztują go 10% rocznie. Tymczasem żadna z inwestycji nie przynosi żadnego dochodu a przyjmując że zwrot z inwestycji nieruchomościowych to kilkanaście procent w ciągu kilku lat to w zasadzie przynoszą stratę.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2011-03-26 Czy Pan Hajdarowicz ma jeszcze jakieś mało lotne aktywa które będzie chciał umieścić w Jupiterze?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2011-01-14 Czy firma zarządzająca pobierająca roczne wynagrodzenie w wysokości 7mln zł zarządza w ramach tej kwoty również innymi spółkami należacymi do Jupitera lub głównego akcjonariusza? Jaki jest zakres obowiązków firmy Trinity?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2011-01-13 Dlaczego Jupiter emituje obligacje na 10% a jednocześnie spółka zależna udziela obcym podmiotom pożyczek na 7,86%?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2011-01-13 Dlaczego Jupiter emituje obligacje na 10% a jednocześnie spółka zależna udziela obcym podmiotom pożyczek na 7,86%?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2011-01-13 Proszę o podanie konkretnej wartości zobowiązań spółki Forum XIII Alfa Spółka z o.o.?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-29 Dlaczego spółka nie kupuje akcji własnych? Czy to koliduje z prywatnymi zamierzeniami zarządu lub akcjonariusza większościowego?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-29 Czy nie jest ewenementem w skali światowej by firma zarządzająca pobierała wynagrodzenie w wysokości prawie 10% kapitalizacji spółki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-27 Dlaczego, pomimo upływu prawie dwóch lat, nie został rozpoczęty zapowiadany szumnie projekt deweloperski na który Zarzad wydał de facto 100 mln zł?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-14 Jakie kompetencje ma zarząd a jakie firma zarządzająca, kto podejmuje strategiczne decyzje?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-13 Jakie dokładnie aktywa posiada spółka KCI Krowodrza, numery działek, jaka zabudowa itp? Jaki podmiot dokonywał wyceny tych nieruchomości dla Jupitera?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-12 Po co Jupiter nabył za 75mln dodatkowe udziały w KCI Krowodrza skoro jedyne co robi ta spółka to udzielanie pożyczek? Czy Jupiter nie mógł ich udzielać samodzielnie? Czy czynność udzielania pożyczek jest tak skomplikowana że Trinity pobiera za tą czynność 7mln rocznie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-06 Jaki jest rzeczywisty koszt zakupu akcji Eurofaktora uwzględniając zobowiązania i aktywa spółki ALFA i spółek zależnych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-06 Na jakich warunkach spółka udzieliła pożyczki w kwocie 2,2mln spółce KCI Łobzów o której informował raport 25/2010?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-03 W ilu spółkach prezesem jest Pan Leśniak?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-02 Czy członkowie zarządu będą chcieli przejąć akcje własne które posiada Jupiter? Po jakiej preferencyjnej cenie? Cyz dlatego kurs jest trzymany na takim niskim poziomie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-01 Dlaczego żaden z członków Zarządu nie ma ani jednej akcji Jupitera? Czyżby Zarząd nie wierzył w to co zapisał w strategii spółki, że w przeciągu 5 lat kurs spółki wzrośnie wielokrotnie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-12-01 Dlaczego Zarząd trzyma w tajemnicy informację o tym "dobroczyńcy", który nabywa obligacje Jupitera oprocentowane na jedynie 10%?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-30 Czym jest spowodowany brak zainteresowania Zarządu kształtowaniem się kursu spółki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-29 Dlaczego Zarząd nie ujawnił do tej pory, kto zakupił obligacje Jupitera? Dlaczego do tej pory (pomimo sprzedaży większości mieszkań) nie rozliczono zysków z "Kamienic Herbowych"? Kiedy wreszcie rozpocznie się zapowiadany prawie dwa lata temu projekt deweloperski?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-25 Skoro spółki zależne Jupitera NFI S.A. są skłonne pożyczać pieniądze na 7,86%, to dlaczego Zarząd nie skorzysta z takich pożyczek lecz emituje obligacje oprocentowane na 10%?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-22 Animatorem spółki jest IDMSA, jakie z tego tytułu ponosi koszty Jupiter? Dalczego nie ma komunikatów o tranzakcjach animatora na akjach spółki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-22 Spółka emituje obligacje na 10% a jednocześnie KCI Krowodrza udziela pożyczek na około 7% ze środków które uzyskała od Jupitera. Ponieważ Jupiter ma 60% udziałów w tej spółce to wynika z tego że udziela kredytów na 4%.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-19 Jakie kolejne irracjonalne posunięcie zamierza podjąć Zarząd?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-15 Po co i za ile Jupiter ma przejąć udziały w Eurofaktorze? Jaki będzie zwrot z tej inwestycji i w jakim czasie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-12 Czy zachowanie się kursu Jupitera jest efektem nieudolności Zarządu, czy też spółka jest w bardzo słabej kondycji finansowej?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-10 Kiedy ruszy zapowiadany dawno temu projekt deweloperski? Dlaczego Zarząd kpi sobie z drobnych akcjonariuszy?.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-11-09 W jakim celu spółka kupiła udziały w Ponarze, Bowimie, po co kupuje FAM, wszystkie powyżej wartości księgowej?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-10-27 W jaki sposób Zarząd che przekonać inwestorów do zakupu akcji Jupitera skoro nikt z czlonków Zarzadu nie posiada akcji spoóki, którą Zarzadza? Czy Zarzad sam nie wierzy w to, że spółka będzie się rozwijać?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-10-20 Dlaczego spółka nie pozyskuje środków unijnych do realizacji swoich celów?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-10-12 Dlaczego tylko główny akcjonariusz czerpie korzyści ze spółki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-20 Dlaczego spółka realizuje projekty deweloperskie, które dają w kilka lat kilkanaście procent zysku? Czy nie lepiej zostawić pieniądze na lokacie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-20 Tak niska relacja c/wk jasno wskazuje, że najbardziej opłacalnym działaniem Zarządu byłby skup akcji wlasnych. Dlaczego Zarząd tego nie czyni tylko kupuje udziały w innych spółkach?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-17 Kto obejmuje kolejne transze obligacji po tak "okazyjnej" cenie? Może Zarząd rozważyłby ich zaoferowanie wszystkim akcjonariuszom Jupitera, a nie tylko wybranym podmiotom?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-17 Czy spółka kiedykolwiek rozliczy wreszcie zyski z inwestycji spółki zaleznej w kamienice herbowe? Budowa zakonczyla sie pod koniec 2008 roku, wiekszosc mieszkan zostala juz sprzedana, a sprzedaz rozliczona w formie odpowiednich aktow notarialnych, do tej pory w raportach nie wykazano ani zlotowki zyskow z tych inwestycji, a wynosza one przynajmniej kilkanascie milionowo zlotych!

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-17 Zarząd twierdzi że spotyka się z funduszami i innymi instytucjami. Czym je zachęca do inwestowania w Jupitera, mali akcjonariusze chcieliby też poznać te argumenty?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-17 Zarząd twierdzi że spotyka się z funduszami i innymi instytucjami. Czym je zachęca do inwestowania w Jupitera, mali akcjonariusze chcieliby też poznać te czynniki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-16 Czy jednym z warunków nabycia udziałów w spółce Trinity przez KCI, była sprzedaż nieruchomości które były w posiadaniu Jupitera na rzecz spółki cypryjskiej?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-16 Czy Jupiter zamierza wypłacać dywidendę? Obecnie korzyści ze spółki osiąga tylko główny akcjonariusz.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-16 Dlaczego zarząd nie podejmuje żadnych kroków w celu poprawy wizerunku firmy na GPW? Obecny kurs akcji jest znacząco niższy od podawanej w sprawozdaniach finansowych wartości księgowej. Jest niższy od wartości gotówki w chwili przejmowania Jupitera przez obecnego największego akcjonariusza.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-09-07 Przy założeniu że cena akcji do wk wynosi około 0,3 czy nie warto byłoby skupować akcje własne? Zwrot z inwestycji deweloperskich to jak pisze zarząd około kilkanaście procent, skupując akcje i wyprzedając aktywa można zarobić kilkaset procent!

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-08-25 Na jakie przedsięwzięcia Zarząd rozdysoonował środki pozyskane z emisji obligacji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-08-09 Dlaczego zainteresowanie spółką przez fundusze emerytalne, inwestycyjne itp jest żadne? Czy zarząd coś robi żeby to zmienić?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-07-29 Jakich zysków w stosunku do nakładów (procentowo) oczekuje zarząd na inwestycjach deweloperskich?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-07-19 Czy pobieranie przez firmę zarządzającą 7mln zł rocznie nie jest kwotą zbyt wysoką w odniesieniu do wyników jakie pokazuje co kwartał Jupiter? Przy tak wysokich opłatach za zarządzanie i nikłych wynikach może warto rozważyć likwidację Jupitera i rozdysponowanie środków do akcjonariuszy.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-06-27 Dlaczego spółka KCI nie ogłosiła wezwania?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-06-26 Kedy wreszcie rozpocznie się realizacja zapowiadanego szumnie projektu deweloperskiego o wartości 1 mld zł, na który Zarząd wydał ok. 75 mln zł?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-06-03 Na co zostały wydane pieniądze uzyskane z emisji obligacji? Dlaczego emiaja była znacznie mniejsza niż zapowiadał to wczesniej prezes.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-05-05 Czy KCI Krowodrza zostanie wprowadzony na GPW? Czy stanie się to z udziałaem Ponaru?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-05-05 Komu, jaką kwotę i na jakich wrunkach KCI Krowodrza udzieliło kredytów na 100mln? Jakie zabezpieczenia mają te kredyty?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-04-09 Czy Zarząd zamierza sprzedać zakupione akcje w celu umorzenia na GPW?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-04-07 Dlaczego nie podjęto uchwały o umorzeniu skupionych wcześniej akcji? Brak większości to śmieszna wymówka - przecież w obu podmiotach, które brały udział w wezwaniu Pan Hajdarowicz ma głos decydujący. Czy zatem Zarząd zamierza sprzedać akcje kupione w celu umorzenia na GPW?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-02-09 Czy Zarząd nie zdaje sobie sprawy, że brak odpowiedzi na postawione pytania jest "odpowiedzią"?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-02-04 Czym był spowodowany taki pośpiech w zakupie aktywów od KCI?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-02-04 Co tak naprawdę kupiła Zarząd za 75 nln zł (czyli niemal calą gotówkę Jupitera)od KCI niemal na drugi dzień po przejęciu władzy w Jupiterze? Bo jeśli tylko udział w projekcie, ktory nie ruszy raczej w tym roku - to jest to kpina z drobnych akcjonariuszy.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-02-02 Dlaczego wybór firmy zarządzającej nie odbywa się na zasadach rynkowych w postaci konkursu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-02-02 W oparciu o jaką metodę Zarząd dokonal tak błyskawicznej wyceny aktywów KCI? Czy z uwagi na to, że KCI nie jest spółką gieldową wyceny tej nie powinien dokonać niezależny rzeczoznawca?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-02-01 Czy w tym roku dla Trinity planowana jest podwyżka wynagrodzenia za efektywność zarządzania?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-01-28 Czy Trinity jest wynagradzane w zdecydowanej większości wirtualnymi zyskami, które w 2009 roku osiagnął Jupiter, czy też realnymi pieniędzmi?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-01-26 Dlaczego do tej pory Zarząd nie umorzył skupionych akcji? Czy Zarząd czeka na znaczący spadek kursu, aby KCI mogło po jak najniższej cenie ogłosić wezwanie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-01-18 Kiedy Zarząd spodziewa się "poprawy koniunktury"? Gdy skończy się obecna fala wzrostowa? Najlepszy czas na akwizycję był na początku 2009 roku ale Zarząd wolał radośnie kupić udziały w KCI po cenach z 2007 roku.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2010-01-08 Jaki był sens kupowania udziałów w KCI za 75 mln zł skoro jest wielce prawdopodobne, że projekt deweloperski, ktorym tak zachwycał się poprzedni Zarząd nie ruszy również w tym roku?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-12-23 Dlaczego pomimo spadku kursu akcji Jupitera w ostatnich miesiącach o 50% Zarzad milczy jak zaklęty? Czy spadek kursu akcji jest efektem fatalnej kondycji finansowej Jupitera, czy też efektem nieudolności i niekompetencji obecnego Zarządu? A może wysokość kursu akcji nie jest przedmiotem zainteresowania obecnego Zarządu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-12-16 Jest to pytanie zadane przez jednego z akcjonariuszy w czerwcu tego roku: Jak spolka odniesie sie do faktu, iz w rankingu PB najlepiej i najgorzej zarzadzanych spolek Jupiter znalazl sie na 367 pozycji z 374? Odpowiedź Jupitera: Ranking PB najlepiej i najgorzej zarządzanych spółek dotyczył działalności zarządów za 2008 rok. Spółka jak wiadomo od marca 2009 roku ma nowy zarząd i nową radę nadzorczą. Dlatego, stosując zasady dobrych praktyk, nie zamierzamy komentować wyników oraz działalności poprzedniego zarządu w okresie gdy KCI Łobzów nie było zaangażowane w NFI Jupiter. Chciałbym zadać bardzo proste pytanie czy nowy zarzad ma jakiś sensowny plan abyśmy drobni udziałowcy nie tracili swoich pieniędzy? Kurs jest obecnie ponizej wartosci ksiegowej o ponad 50%.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-08-22 W jakich spólkach giełdowych w akcjonariacje widnieje jupiter? Jaki jest aktualny udział? Wiadomo o CNG,PNF,EPL - jaki jest aktualny udział w akcjonariacie tych spółek? Czy są poza tymi wymienionymi spółki w których jupiter ma akcje? Czy jupiter posiada jeszcze akcje spolki Polna?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-08-18 Dlaczego dla zarządzających Funduszem ważniejsza jest płynność obrotu akcjami na GPW, niż powiekszanie wartości dla akcjonariuszy (buy back)? Moim zdaniem jest to priorytet irracjonalny z ekonomicznego punktu widzenia.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-08-17 Dlaczego do tej pory nie ruszyła tak gorąco zapowiadana przez zarząd strona internetowa, która miała odpowiedzieć na większość pytań zadawanych przez akcjonariuszy, a odpowiedzi na które do tej porzy zarząd tak skrzętnie unika? Sam prezes wskazywał koniec lipca, a mamy już drugą połowę sierpnia i nadal nie wiadomo w co tak naprawdę kilkadziesiąt milionów zł zainwestowała spółka Jupiter NFI.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-07-27 Dlaczego Jupiter nie rozwiąże umowy o zarządzanie. Tak zrobiły inne NFI. Wydawane na ten cel 7 mln zł można byłoby lepiej wykorzystać.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-07-24 Kiedy nowy (ponoć we własnym mniemaniu) lepszy Zarząd, przestanie ignorować drobnych akcjonariuszy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-07-22 Firma zarzadzajaca majatkiem funduszu Trinity Management zatrudnia 3 osoby i wynajmuje 2 niewielkie biura. Dlaczego pobiera od funduszu aż 700 tys zł miesięcznie wynagrodzenia za zarzadzanie??? Jak maja nazwać to inaczej akcjonariusze niż drenowanie spółki z ich pieniędzy, szczegolnie akcjonariuszy mniejszosciowych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-07-13 Jakie to koszty ponosi firma zarzadzająca Trinity Management, zeby uznac wynagrodzenie w wysokosci prawie 2 mln na kwartał za adekwatne? Trudno uwierzyć, aby wspomniane w jednej z poprzednich odpowiedzi "czynsze wynagrodzenia i marketing" pochłaniały prawie 700 tys zł miesięcznie biorac pod uwage koszt wynajecia małego biura i opłacenia kilku pracowników.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-06-29 Dlaczegp Trinity Managment pozbywa sie akcji Jupitera skoro uwazaja spolke za niedowartosciowana??Jak sie panstwo odniosa do wartosci akcji Jupitera???Wiekszosc spolek na GPW odbila sie mocno od dna niestety Jupiter nie rozpieszcza swych akcjonariuszy!

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-06-27 Czy spółka cypryjska, której Jupiter sprzedał działki w Katowicach i Warszawie poniżej wartości księgowej jest powiązana z Panem Januszem Koczykiem lub Panem Brzeskim?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-06-27 Skoro, jak twierdzi Zarząd, inwestycja w KCI jest tak pewna i zyskowna, to ile wyniosła stopa zwrotu z zainwestowanych przez Jupiter S.A. w KCI ponad 20 mln zl dwa lata temu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-06-27 Dlaczego zarząd nie podzieli się informacjami kto stoi za cypryjską spółką, która kupiła od Jupitera spółki Auto Centrum Puławska, Globstar i Jupiter Plaza prawdopodobnie poniżej ich wartości godziwej? Cypryjska spółka, która kupiła aktywa od NFI Jupiter nie jest w żaden sposób powiązana z NFI Jupiter. Jupiter NFI oświadcza, że ani spółka KCI Łobzów ani p. Grzegorz Hajdarowicz (ani członkowie jego rodziny) ani też żaden z członków władz KCI Łobzów (ani ich rodziny) nie są udziałowcami i nie mają żadnych interesów ekonomicznych w spółce Helane Ltd. Czy zaprzeczy pan, ze za tą cypryjską spółką nie stoją byli właściciele Trinity Management w osobach pana Koczyka i Niesiobędzkiego, a sprzedaż tych spółek była częścią umowy, która pozwoliła na zmianę właściciela firmy zarządzającej spólką Jupiter NFI? Czy w zamian za umozliwienie przejecia kontroli nad spółką Trinity, nowy wlasciciel nie zobowiazal sie do sprzedazy tych spolek do spolki za ktora stoja Pan Koczyk i Niesiobędzki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

2009-06-23 1. Kiedy wreszcie zobaczymy zyski z zainwestowanych wcześniej w KCI ponad 20 mln zł? 2. Dlaczego, mając możliwość zakupu udziału w dużo bardziej zyskownych spółkach (chociażby z WiG-u 20, Zarząd kupił tuż po przejęciu władzy udziały za 75 mln zł w bliżej nikomu nie znanej spółce z.o.o.?

KCI Krowodrza nie jest nikomu nieznaną spółkę lecz jedną ze spółek w znanej w Krakowie i w Polce dużej grupy kapitałowej KCI. Spółka KCI Krowodrza jest obecnie w trakcie przygotowań do realizacji dużego projektu deweloperskiego zlokalizowanego w centrum Krakowa. Na terenie należącym do spółki planowany jest projekt budowy zespołu apartamentowo - biurowego. Wartość inwestycji wyniesie w przybliżeniu miliard złotych. Zyski z tego przedsięwzięcia pojawią się po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji a Fundusz otrzyma adekwatny do posiadanych udziałów procent zysków z tej inwestycji. Do końca lipca 2009 roku planowane jest uruchomienie specjalnej strony internetowej poświęconej KCI Krowodrza, na której akcjonariusze znajdą wiele informacji dotyczących tej inwestycji. Zakup udziałów w spółce KCI Krowodrza w opinii Zarządu jest inwestycją zyskowną i zgodną z przyjętą na początku 2009 roku strategią Funduszu. Natomiast na obecnym etapie zakupy znaczących udziałów spółek z WIG 20 nie wpisują się dobrze w tę strategię, a więc tego typu inwestycje nie były brane pod uwagę. Jednocześnie Fundusz nie inwestuje w spółki, nad którymi zarówno obecnie jak i w dalszej perspektywie nie mógłby przejąć kontroli. Sugestia zawarta w pytaniu, że inwestycja w spółkę KCI Krowodrza nie jest zyskowna a zakup udziałów w innych spółkach np. z WIG 20 daje gwarancje większej zyskowności nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

2009-06-23 Czy 75mln zł które ma od Jupitera Łobzów poszły na spłatę zobowiązań wobec spólek z rodziny Pana Hajdarowicza?

Jupiter NFI w zamian za wkład pieniężny (75 mln zł) objął ponad 60% udziałów w spółce KCI Krowodrza, jednocześnie przejmując kontrolę nad majątkiem i planowanym projektem deweloperskim o szacowanej wartości ok. 1 miliarda zł. Pozyskane z tego tytułu środki pieniężne są przeznaczone na jak najlepsze przygotowanie inwestycji do realizacji.

2009-06-23 Czy 75 mln zł które ma od Jupitera Łobzów poszły na spłatę zobowiązań wobec spólek z rodziny Pana Hajdarowicza?

Jupiter NFI w zamian za wkład pieniężny (75 mln zł) objął ponad 60% udziałów w spółce KCI Krowodrza, jednocześnie przejmując kontrolę nad majątkiem i planowanym projektem deweloperskim o szacowanej wartości ok. 1 miliarda zł. Pozyskane z tego tytułu środki pieniężne są przeznaczone na jak najlepsze przygotowanie inwestycji do realizacji.

2009-06-23 Czy KCI łobzów zainwestował w jakieś projekty 75mln zł które wziął od Jupitera czy pieniądze leżą na lokacie?

Jupiter NFI w zamian za wkład pieniężny (75 mln zł) objął ponad 60% udziałów w spółce KCI Krowodrza, jednocześnie przejmując kontrolę nad majątkiem i planowanym projektem deweloperskim o szacowanej wartości ok. 1 miliarda zł. Pozyskane z tego tytułu środki pieniężne są przeznaczone na jak najlepsze przygotowanie inwestycji do realizacji.

2009-06-12 Dlaczego Jupiter zaprzestał skupu akcji własnych? Prezes Koczyk kupował po 3 zł twierdząc że jest to cena atrakcyjna. Obecnie kurs wynosi 1,8 a skupu nie ma.

Spółka zarówno w trakcie 2008 roku jak i w I kwartale 2009 roku prowadziła aktywnie skup akcji własnych w celu ich dalszego umorzenia. W wyniku tych transakcji Fundusz posiada wg stanu koniec marca 2009 roku 2 850 064 akcji własnych stanowiących 5,47% kapitału zakładowego Funduszu i reprezentujących 5,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. W stosunku do ilości akcji Funduszu pozostających w wolnym obrocie, zdaniem obecnego Zarządu, jest to wartość na odpowiednim poziomie. Nie ma więc powodu by w dalszym ciągu w sposób znaczący dokonywać skupu akcji własnych szczególnie, że nie zamierzamy wycofywać Spółki z parkietu. Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku dalszego dużego zwiększania ilości nabywanych przez Fundusz akcji własnych z pewnością pogorszyłaby się płynność obrotu akcjami Funduszu na GPW. Nie jest jednak wykluczone, że program skupu akcji własnych przez Fundusz w ograniczonym zakresie będzie kontynuowany w przyszłości.

2009-06-10 Dlaczego zarząd nie podzieli się informacjami kto stoi za cypryjską spółką, która kupiła od Jupitera spółki Auto Centrum Puławska, Globstar i Jupiter Plaza prawdopodobnie poniżej ich wartości godziwej?

Cypryjska spółka, która kupiła aktywa od NFI Jupiter nie jest w żaden sposób powiązana z NFI Jupiter. Jupiter NFI oświadcza, że ani spółka KCI Łobzów ani p. Grzegorz Hajdarowicz (ani członkowie jego rodziny) ani też żaden z członków władz KCI Łobzów (ani ich rodziny) nie są udziałowcami i nie mają żadnych interesów ekonomicznych w spółce Helane Ltd.

2009-06-10 Dlaczego Jupiter sprzedał spółki Globstar, Auto Centrum Puławska i Jupiter Plaza za około 14 mln, podczas gdy ich wartość w księgach wynosiła 24 mln na podstawie wyceny zrobionej kilka lat temu gdzie obecna ich wartość była znacząco wyższa?

Wartość bilansowa posiadanych przez Jupiter NFI udziałów w spółkach zależnych Auto Centrum Puławska Sp. z o.o. (51 500 udziałów stanowiących 100% jej kapitału zakładowego), Globstar Sp. z o.o. w likwidacji ( 980 udziałów stanowiących 51,04% jej kapitału podstawowego) oraz Jupiter Plaza Sp. z o.o. (51 udziałów stanowiących 0,12 % jej kapitału podstawowego) na dzień 28.02.2009 roku wynosiła 15,2 mln zł.
W wyniku sprzedaży udziałów w w/w spółkach zależnych Fundusz uzyskał pełną kwotę wynikającą z aktualnej wyceny gruntów i pozostałego majątku w spółkach Jupiter Plaza oraz Globstar i poniósł jedynie ok. 1,2 mln straty na udziałach w spółce Auto Centrum Puławska. Strata ta wynikała przede wszystkim z utraty przez spółkę Auto Centrum Puławska Sp. z o.o. ważności posiadanej decyzji WZ były istotną przesłanką do obniżenia wartości nieruchomości należącej do spółki Auto Centrum Puławska.
Podsumowując, uzyskana ze sprzedaży udziałów w w/w spółkach kwota 14 mln zł jest zatem tylko o 1,2 mln zł niższa od wartości księgowej tych spółek. Należy również podkreślić, że istotnym elementem transakcji sprzedaży udziałów w spółkach zależnych (o czym treść pytania nie wspomina) było odzyskanie 100% należności ze spółek zależnych w łącznej kwocie przekraczającej 3 mln zł. Uwzględniając te należności łączna kwota transakcji wyniosła zatem 17 mln zł. W opinii Zarządu Funduszu transakcja w takiej postaci była korzystna dla NFI Jupiter.

2009-06-10 Dlaczego Jupiter sprzedał spółkę posiadającą ziemię w samym centrum Katowic za cenę niższą niż cena zakupu tej spółki szczególnie, gdy wartość tej ziemi znacząco wzrosła po wydaniu dla niej planu zagospodarowania przestrzennego i pozwolenia na budowę wieżowca?

Jupiter NFI sprzedał posiadane udziały w spółkach Jupiter Plaza Sp. z o.o. (51 udziałów stanowiących 0,12 % jej kapitału podstawowego) oraz Globstar Sp. z o.o. w likwidacji ( 980 udziałów stanowiących 51,04% jej kapitału podstawowego) za cenę wynikającą z aktualnej wyceny aktywów należących do tych spółek. Spółki te powołane były z zamiarem przeprowadzenia konkretnego projektu deweloperskiego na terenie Katowic i nie prowadziły żadnej innej działalności. Analizując te spółki łącznie należy stwierdzić, że ich głównym aktywem była nieruchomość zlokalizowana w Katowicach przy ul. Sokolskiej 18. Wartość tych spółek równała się zatem w przybliżeniu wartości posiadanej działki pomniejszonej o ich zobowiązania. W styczniu 2009 roku przed dokonaniem transakcji sprzedaży została przeprowadzona wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, na podstawie której wartość tej nieruchomości została oszacowana na 18 763 tys. zł. Uzyskana ze sprzedaży łączna cena za udziały w spółce Globstar Sp. z o.o. w likwidacji ( 9 570 tys. zł) oraz spółce Jupiter Plaza Sp. z o.o. (53 tys. zł) odpowiada zatem aktualnej wycenie rynkowej wspomnianej nieruchomości. Co więcej, uzyskana ze sprzedaży kwota odpowiada w pełni wartości bilansowej udziałów w tych spółkach wykazywanych w księgach Funduszu na dzień 28.02.2008 roku.

2009-06-10 Jupiter za większość posiadanych środków (75 mln) zakupił udziały w spółce KCI Krowodrza Sp. z o.o.? Czy kiedykolwiek akcjonariusze dowiedzą się jakie aktywa owa spółka posiada i na jakie konkretnie projekty przeznaczy pieniądze uzyskane od funduszu?

Już kilka razy Jupiter NFI informował, że jednym z podstawowych aktywów KCI Krowodrza jest bardzo atrakcyjny teren przy ulicy Wrocławskiej w ścisłym centrum Krakowa. Przygotowywany jest na tym terenie projekt budowy zespołu apartamentowo - biurowego. Wartość inwestycji o czym również kilka razy informowaliśmy wyniesie w przybliżeniu miliard złotych. Do końca lipca 2009 roku planowane jest uruchomienie specjalnej strony internetowej poświęconej KCI Krowodrza, na której akcjonariusze znajdą wiele informacji dotyczących tej inwestycji.

2009-06-10 Czy zdaniem zarządu pobieranie przez firmę zarzadzająca Trinity prawie 8 mln złotych rocznie za lokowanie srodkow funduszu w obligacje to nie nazbyt wygórowane wynagrodzenie?

Trinty Management Sp. z o.o. zarządza majątkiem NFI Jupiter. Zarząd NFI Jupiter nie pobiera żadnych wynagrodzeń. Co więcej to Trinty ponosi większość kosztów funkcjonowania Funduszu takie jak choćby czynsze, wynagrodzenia, marketing i tym podobne. Na chwilę obecną w ocenie Zarządu kwota 7 milionów złotych ze względu na ponoszone przez Trinity koszty jest kwotą adekwatną do potrzeb i ustaloną na odpowiednim poziomie do realizacji założonej strategii.

2009-06-10 Jak spolka odniesie sie do faktu, iz w rankingu PB najlepiej i najgorzej zarzadzanych spolek Jupiter znalazl sie na 367 pozycji z 374?

Ranking PB najlepiej i najgorzej zarządzanych spółek dotyczył działalności zarządów za 2008 rok. Spółka jak wiadomo od marca 2009 roku ma nowy zarząd i nową radę nadzorczą. Dlatego, stosując zasady dobrych praktyk, nie zamierzamy komentować wyników oraz działalności poprzedniego zarządu w okresie gdy KCI Łobzów nie było zaangażowane w NFI Jupiter.

2009-06-10 Dlaczego, mimo uchwalenia skupu akcji wlasnych, spółka tego nie czyniła, mając kilkadziesiąt milionów gotówki. Wartosc rynkowa była o 50-60% niższa niż księgowa?

Spółka zarówno w trakcie 2008 roku jak i w I kwartale 2009 roku prowadziła aktywnie skup akcji własnych w celu ich dalszego umorzenia. W wyniku tych transakcji Fundusz posiada wg stanu koniec marca 2009 roku 2 850 064 akcji własnych stanowiących 5,47 % kapitału zakładowego Funduszu i reprezentujących 5,47 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. W stosunku do ilości akcji Funduszu pozostających w wolnym obrocie, zdaniem obecnego Zarządu, jest to wartość na odpowiednim poziomie. Nie ma więc powodu by w dalszym ciągu w sposób znaczący dokonywać skupu akcji własnych szczególnie, że nie zamierzamy wycofywać Spółki z parkietu. Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku dalszego dużego zwiększania ilości nabywanych przez Fundusz akcji własnych z pewnością pogorszyłaby się płynność obrotu akcjami Funduszu na GPW. Nie jest jednak wykluczone, że program skupu akcji własnych przez Fundusz w ograniczonym zakresie będzie kontynuowany w przyszłości.

2009-06-09 Czy Trinity nadal pobiera 7 mln rocznie za zarządzanie aktywami Jupitera?

Trinty Management Sp. z o.o. zarządza majątkiem NFI Jupiter. Zarząd NFI Jupiter nie pobiera żadnych wynagrodzeń. Co więcej to Trinty ponosi większość kosztów funkcjonowania Funduszu takie jak choćby czynsze, wynagrodzenia, marketing i tym podobne. Na chwilę obecną w ocenie Zarządu kwota 7 milionów złotych ze względu na ponoszone przez Trinity koszty jest kwotą adekwatną do potrzeb i ustaloną na odpowiednim poziomie do realizacji założonej strategii.

Zadaj pytanie w Akcji Inwestor»