pb.pl

MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG09

Wartość jednostki: 15,96 zł
Aktywa: 6 718 100 zł
Max 1R: 16,03 zł
Min 1R: 13,20 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane zagraniczne zrównoważone
Towarzystwo: MetLife TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne zrównoważone
1D 15,95 0,06% -0,48%
7D 15,93 0,19% -0,87%
1M 15,56 2,57% 1,09%
3M 14,51 9,99% 3,09%
6M 15,46 3,23% -3,32%
1R 15,63 2,11% -0,72%
3L 16,61 -3,62% 4,94%
YTD 15,84 1,08% -2,46%