pb.pl

MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG31

Wartość jednostki: 12,56 zł
Aktywa: 11 690 600 zł
Max 1R: 12,56 zł
Min 1R: 8,68 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: MetLife TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 12,51 0,40% 0,21%
7D 12,35 1,70% 0,75%
1M 12,20 4,23% 2,45%
3M 10,76 16,73% 9,56%
6M 11,94 5,19% -0,84%
1R 10,22 22,90% 7,83%
3L -- 17,68%
YTD 11,61 8,93% 0,27%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Adamus
Krzysztof Bednarczyk
Tomasz Karsznia
Izabela Owczarek
Łukasz Siwek

WIADOMOŚCI

Brak wiadomości