4,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 12 703 12 946 13 312 11 278
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 37 667 5 276 1 163 8 276
Zysk (strata) brutto (tys.) 36 718 2 060 -829 4 577
Zysk (strata) netto (tys.)* 29 287 1 326 -1 114 3 040
Amortyzacja (tys.) -37 116 322 4 503 -2 795
EBITDA (tys.) 551 5 598 5 666 5 481
Aktywa (tys.) 455 068 437 029 416 074 403 601
Kapitał własny (tys.)* 170 163 160 774 148 944 143 832
Liczba akcji (tys. szt.) 54 000,000 54 000,000 54 000,000 54 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,542 0,025 -0,021 0,056
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,151 2,977 2,758 2,664
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej