3,7800 zł
-0,53% -0,0200 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007 III Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 17 635 14 521 20 914 22 260
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 379 1 852 7 087 7 664
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 279 -576 5 950 4 677
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 507 67 5 412 5 946
Amortyzacja (tys.) 2 024 2 164 2 348 2 556
EBITDA (tys.) 8 403 4 016 9 435 10 220
Aktywa (tys.) 385 001 409 669 0 0
Kapitał własny (tys.)* 86 747 147 334 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 36 000,000 36 000,000 36 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,002 0,150 0,165
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,093 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej