3,7800 zł
-0,53% -0,0200 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 8 373 8 595 15 096 17 473
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 38 009 -650 11 891 5 181
Zysk (strata) brutto (tys.) 37 742 -937 10 866 3 344
Zysk (strata) netto (tys.)* 36 313 -828 10 026 3 210
Amortyzacja (tys.) 0 1 876 1 917 2 183
EBITDA (tys.) 38 009 1 226 13 808 7 364
Aktywa (tys.) 264 749 259 593 0 0
Kapitał własny (tys.)* 67 885 67 059 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej