4,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2003 IV Q 2004 III Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 12 147
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 3 370
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 -2 016
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 -1 300
Amortyzacja (tys.) 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 3 370
Aktywa (tys.) 154 936 195 480 0
Kapitał własny (tys.)* 36 237 32 112 0
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej