5,9600 zł
0,00% 0,0000 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 8 959 8 114 8 303 8 048
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 9 181 39 924 -11 828 -2 408
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 7 714 40 296 9 396 -15 506
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 5 110 39 077 8 449 -17 278
Amortyzacja (tys. euro) -6 873 3 596 -11 742 3 338
EBITDA (tys. euro) 2 308 43 520 -23 570 930
Aktywa (tys. euro) 339 848 352 134 356 559 325 070
Kapitał własny (tys. euro)* 122 968 150 678 158 432 127 812
Liczba akcji (tys. szt.) 54 000,000 54 000,000 54 000,000 54 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,095 0,724 0,156 -0,320
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,277 2,790 2,934 2,367
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej