4,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 529 8 523 11 578 12 331
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 7 193 -1 262 17 995 4 748
Zysk (strata) brutto (tys.) 11 972 -4 115 21 796 -1 772
Zysk (strata) netto (tys.)* 9 817 -4 393 17 610 142
Amortyzacja (tys.) -547 4 173 -10 165 458
EBITDA (tys.) 6 646 2 911 7 830 5 206
Aktywa (tys.) 388 118 371 132 495 055 481 793
Kapitał własny (tys.)* 124 612 112 256 176 601 171 298
Liczba akcji (tys. szt.) 54 000,000 54 000,000 54 000,000 54 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,182 -0,081 0,326 0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,308 2,079 3,270 3,172
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej