5,9600 zł
0,00% 0,0000 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 7 708 7 231 7 539 6 265
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 1 572 1 410 15 669 7 450
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -1 530 -1 980 11 428 13 078
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -444 -580 8 932 8 838
Amortyzacja (tys. euro) 17 52 -15 687 152
EBITDA (tys. euro) 1 589 1 462 -18 7 602
Aktywa (tys. euro) 264 648 269 212 292 011 314 823
Kapitał własny (tys. euro)* 103 964 103 204 110 887 121 106
Liczba akcji (tys. szt.) 54 000,000 54 000,000 54 000,000 54 000,000
Zysk na akcję (euro) -0,008 -0,011 0,165 0,164
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,925 1,911 2,053 2,243
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej