4,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 128 6 050 6 699 6 442
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 218 2 137 3 801 2 406
Zysk (strata) brutto (tys.) -50 -342 2 671 624
Zysk (strata) netto (tys.)* -267 -579 2 300 735
Amortyzacja (tys.) -8 -515 -417 455
EBITDA (tys.) 1 210 1 622 3 384 2 861
Aktywa (tys.) 320 665 322 448 331 078 337 790
Kapitał własny (tys.)* 110 619 110 800 115 740 116 768
Liczba akcji (tys. szt.) 54 000,000 54 000,000 54 000,000 54 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,005 -0,011 0,043 0,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,049 2,052 2,143 2,162
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej