4,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 8 303 7 913 5 729 5 891
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -11 828 -2 408 -6 827 329
Zysk (strata) brutto (tys.) 9 396 -15 371 -4 427 -9 265
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 449 -17 278 -3 264 -8 881
Amortyzacja (tys.) -11 742 3 338 6 244 1 096
EBITDA (tys.) -23 570 930 -583 1 425
Aktywa (tys.) 356 559 325 070 330 309 312 088
Kapitał własny (tys.)* 158 432 127 812 129 190 112 280
Liczba akcji (tys. szt.) 54 000,000 54 000,000 54 000,000 54 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,156 -0,320 -0,060 -0,164
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,934 2,367 2,392 2,079
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej