5,9600 zł
0,00% 0,0000 zł
Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG (WXF)

Wyniki finansowe - WARIMPEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 15 102 7 967 6 896 6 690
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 39 932 2 194 9 157 1 173
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 28 359 -117 8 968 -2 949
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 26 384 486 11 340 -2 017
Amortyzacja (tys. euro) -12 747 128 -7 326 130
EBITDA (tys. euro) 27 185 2 322 1 831 1 303
Aktywa (tys. euro) 255 935 228 936 265 254 260 874
Kapitał własny (tys. euro)* 100 649 100 687 110 926 108 509
Liczba akcji (tys. szt.) 54 000,000 54 000,000 54 000,000 54 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,489 0,009 0,210 -0,037
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,864 1,865 2,054 2,009
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej