0,7770 zł
0,78% 0,0060 zł
Prairie Mining Ltd (PDZ)

Informacje o spółce - PRAIRIE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Nowoczesna spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca inwestycję budowy kopalni Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Kopalnia Jan Karski będzie prowadziła eksploatację złoża Lublin. Całkowite szacunkowe zasoby węgla na terenie złoża wynoszą 728 mln ton. Firma jest notowana na giełdach w Australii (ASX), Londynie (LSE) i Warszawie.

Dane teleadresowe

Ulica: Level 9, BGC Centre, 28 The Esplanade
Kod: WA6000
Miejscowość: Perth, Australia
Kraj: Zagranica
Telefon: +61893226322
Fax: +61893226558
Internet: www.pdz.com.au
Email: info@pdz.com.au

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Prairie Mining Ltd.
Prezes: Middlemas, Ian Peter
Sektor: górnictwo węgla
EKD:
Liczba akcji: 212 275 089
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: 0008677852
EKD:
Ticker GPW: PDZ
ISIN: AU000000PDZ2

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 164 937 744,153 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 212 275 089 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 111 733 132
Liczba głosów na WZA: 212 275 089 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,93%
Kapitał akcyjny: 0,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 111 733 132
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,93%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,07%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CD Capital Natural Resources Fund III LP 44 776 120 (19,61%) 44 776 120 (19,61%) 2018-06-05 -
J.P. Morgan Nominees Australia Ltd. 38 394 689 (16,82%) 38 394 689 (16,82%) 2017-05-05 -
UBS Nominees PTY Ltd. 14 510 316 (6,35%) 14 510 316 (6,35%) 2017-05-05 -
Computershare Clearing PTY Ltd. 14 052 007 (6,15%) 14 052 007 (6,15%) 2017-05-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe bez wartości nominalnej 148 352 432
148 352 432
148 352 432,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-08-26

2015-09-04
akcje zwykłe 13 633 727
167 498 696
167 498 696,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe za obligacje zamienne; cena emsyjna w USD 22 388 060
13 432 836,00
0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału 16 058 006
228 333 095
228 333 095,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-23
akcje zwykłe 2015-12-31 1 492 537
149 844 969
149 844 969,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe 2017-06-09 570 000
150 414 969
150 414 969,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe 2017-06-16 2 110 000
152 524 969
152 524 969,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe 2017-07-06 1 340 000
153 864 969
153 864 969,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe za obligacje zamienne; cena emsyjna w USD 2018-05-29 44 776 120
15 223 880,80
0,34 212 275 089
212 275 089,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Middlemas, Ian Peter Prezes Zarządu 2011-08-25 -
Stoikovich, Benjamin Rade Dyrektor 2013-06-17 -
Arima Anastasios Dyrektor 2012-09-13 -
Welborn, John Paul Dyrektor 2009-02-04 -
Pearce, Mark Laurence Dyrektor 2011-08-25 -
Daniele Carmela Dyrektor 2015-11-09 -
Morfett Emil Dyrektor 2015-11-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych