pb.pl
0,7740 zł
-2,89% -0,0230 zł
Prairie Mining Ltd (PDZ)

Wyniki finansowe - PRAIRIE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 16 996 14 522 9 827 7 902
Kapitał własny (tys. zł)* 12 446 10 038 7 309 4 826
Liczba akcji (tys. szt.) 212 275,089 212 275,089 212 275,089 212 275,089
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,059 0,047 0,034 0,023
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej