pb.pl
0,8310 zł
9,34% 0,0710 zł
Prairie Mining Ltd (PDZ)

Wyniki finansowe - PRAIRIE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 IV Q 2019 II Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 9 827 7 902 6 636 8 807
Kapitał własny (tys. zł)* 7 309 4 826 3 999 7 035
Liczba akcji (tys. szt.) 212 275,089 212 275,089 212 275,089 212 275,089
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,034 0,023 0,019 0,033
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej