UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA04

Wartość jednostki: 115,90 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 117,68 zł
Min 1R: 98,63 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: UNIQA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 115,90 -0,25% -0,05%
7D 115,24 0,57% 0,06%
1M 117,01 -0,95% -0,63%
3M 114,74 0,81% -0,01%
6M 113,36 2,86% 1,74%
1R 100,99 15,90% 8,20%
3L 120,43 -3,76% 10,26%
YTD 107,28 8,93% 3,46%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu