pb.pl
50,0000 zł
-7,41% -4,0000 zł
Agroliga Group PLC (AGL)

Wyniki finansowe - AGROLIGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009 II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 0 0 0 3 083
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 0 0 0 884
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 0 0 0 887
Amortyzacja (tys. USD) 0 0 0 0
EBITDA (tys. USD) 0 0 0 0
Aktywa (tys. USD) 2 461 2 747 4 074 4 921
Kapitał własny (tys. USD)* 1 319 1 779 2 242 2 986
Liczba akcji (tys. szt.) 1 537,800 1 537,800 1 537,800 1 537,800
Zysk na akcję (USD) 0,000 0,000 0,000 0,577
Wartość księgowa na akcję (USD) 0,858 1,157 1,458 1,942
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej