pb.pl
50,0000 zł
-7,41% -4,0000 zł
Agroliga Group PLC (AGL)

Wyniki finansowe - AGROLIGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 6 389 9 329 10 111 4 555
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) 3 477 1 287 825 556
Zysk (strata) brutto (tys. USD) 3 618 1 033 492 1 196
Zysk (strata) netto (tys. USD)* 2 873 916 433 1 067
Amortyzacja (tys. USD) 93 -297 938 331
EBITDA (tys. USD) 3 570 990 1 763 887
Aktywa (tys. USD) 42 191 44 582 53 595 57 674
Kapitał własny (tys. USD)* 19 008 21 499 21 731 24 717
Liczba akcji (tys. szt.) 1 537,800 1 537,800 1 537,800 1 537,800
Zysk na akcję (USD) 1,868 0,596 0,282 0,694
Wartość księgowa na akcję (USD) 12,361 13,980 14,131 16,073
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej