11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Cereal Planet PLC (CRP)

Wyniki finansowe - CEREALPLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 512 9 958 4 348 5 436
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 156 630 135 -6 868
Zysk (strata) brutto (tys.) 11 279 47 -7 005
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 246 37 -7 020
Amortyzacja (tys.) 84 0 0 356
EBITDA (tys.) 240 630 135 -6 512
Aktywa (tys.) 8 815 8 680 8 654 84
Kapitał własny (tys.)* 3 059 2 309 2 182 10
Liczba akcji (tys. szt.) 1 780,000 1 780,000 1 780,000 1 780,000
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,138 0,021 -3,944
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,719 1,297 1,226 0,006
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej