11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Cereal Planet PLC (CRP)

Wyniki finansowe - CEREALPLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 154 4 661 4 064 6 182
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 143 119 203 14
Zysk (strata) brutto (tys.) 28 11 76 -132
Zysk (strata) netto (tys.)* 24 2 62 -163
Amortyzacja (tys.) 84 0 0 346
EBITDA (tys.) 227 119 203 360
Aktywa (tys.) 8 267 8 516 9 274 9 638
Kapitał własny (tys.)* 2 357 2 784 3 040 2 532
Liczba akcji (tys. szt.) 1 780,000 1 780,000 1 780,000 1 780,000
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,001 0,035 -0,092
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,324 1,564 1,708 1,422
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej