11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Cereal Planet PLC (CRP)

Wyniki finansowe - CEREALPLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 355 5 869 5 067 4 600
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 109 115 203 97
Zysk (strata) brutto (tys.) 63 47 122 -32
Zysk (strata) netto (tys.)* 51 33 108 -30
Amortyzacja (tys.) 11 59 35 230
EBITDA (tys.) 120 174 238 327
Aktywa (tys.) 7 584 7 461 8 053 7 988
Kapitał własny (tys.)* 2 680 2 133 2 066 1 768
Liczba akcji (tys. szt.) 1 780,000 1 780,000 1 780,000 1 780,000
Zysk na akcję (zł) 0,029 0,019 0,061 -0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,506 1,198 1,161 0,993
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej