11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Cereal Planet PLC (CRP)

Wyniki finansowe - CEREALPLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 691 3 875 4 721 6 329
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 173 176 130 13
Zysk (strata) brutto (tys.) 111 126 76 -68
Zysk (strata) netto (tys.)* 99 105 50 -92
Amortyzacja (tys.) 63 0 0 0
EBITDA (tys.) 236 176 130 13
Aktywa (tys.) 9 278 8 596 9 137 6 449
Kapitał własny (tys.)* 2 329 2 915 2 736 2 043
Liczba akcji (tys. szt.) 1 780,000 1 780,000 1 780,000 1 780,000
Zysk na akcję (zł) 0,056 0,059 0,028 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,308 1,638 1,537 1,148
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej