11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Cereal Planet PLC (CRP)

Wyniki finansowe - CEREALPLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 8 566 6 400 8 738
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 362 33
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 564 244 -133
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 320 143 -156
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 362 33
Aktywa (tys.) 7 818 8 422 0 9 278
Kapitał własny (tys.)* 2 085 2 134 0 2 441
Liczba akcji (tys. szt.) 1 780,000 1 780,000 1 780,000 1 780,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,180 0,080 -0,088
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,171 1,199 0,000 1,371
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej