pb.pl
1,2300 zł
-2,38% -0,0300 zł
Resbud SA (RES)

Wyniki finansowe - RESBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 454 11 043 10 434 6 979
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -196 164 -719 -3 180
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -352 209 -654 -3 208
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -688 910 -872 -3 048
Amortyzacja (tys. zł) 78 -57 95 83
EBITDA (tys. zł) -118 107 -624 -3 097
Aktywa (tys. zł) 0 23 455 23 567 17 818
Kapitał własny (tys. zł)* 0 11 344 10 468 7 417
Liczba akcji (tys. szt.) 13 134,545 13 134,545 13 134,545 13 134,545
Zysk na akcję (zł) -0,052 0,069 -0,066 -0,232
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 0,864 0,797 0,565
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej