0,5600 zł
-3,45% -0,0200 zł
Resbud SA (RES)

Wyniki finansowe - RESBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 II Q 2021 IV Q 2021 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 1 954 91 879 77 483 64 960
Kapitał własny (tys.)* 1 340 45 468 33 677 32 870
Liczba akcji (tys. szt.) 18 100,000 236 620,263 236 620,263 315 493,684
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,074 0,192 0,142 0,104
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej