0,1950 zł
5,41% 0,0100 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Wyniki finansowe - IFSA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 22 23 22
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 18 20 19 18
Zysk (strata) brutto (tys.) 13 20 19 18
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 20 19 18
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 18 20 19 18
Aktywa (tys.) 2 629 2 631 2 649 2 660
Kapitał własny (tys.)* 2 580 2 583 2 606 2 614
Liczba akcji (tys. szt.) 32 400,000 32 400,000 81 000,000 81 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,001 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,080 0,080 0,032 0,032
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej