pb.pl
1,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Wyniki finansowe - IFSA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 23 22 22
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -36 18 17 18
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -72 18 17 18
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -58 18 17 18
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -36 18 17 18
Aktywa (tys. zł) 2 573 2 578 2 587 2 592
Kapitał własny (tys. zł)* 2 524 2 527 2 542 2 544
Liczba akcji (tys. szt.) 9 000,000 9 000,000 9 000,000 9 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,006 0,002 0,002 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,280 0,281 0,282 0,283
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej