pb.pl
0,3600 zł
-0,55% -0,0020 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Wyniki finansowe - IFSA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 283 10 845 14 757 14 702
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 928 -15 -107 -163
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 086 170 69 -40
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 674 138 56 -40
Amortyzacja (tys. zł) 627 526 537 779
EBITDA (tys. zł) 3 555 511 430 616
Aktywa (tys. zł) 55 088 59 300 52 817 52 618
Kapitał własny (tys. zł)* 47 898 48 036 45 124 45 084
Liczba akcji (tys. szt.) 27 487,778 27 487,778 27 487,778 27 487,778
Zysk na akcję (zł) 0,097 0,005 0,002 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,743 1,748 1,642 1,640
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej