pb.pl
0,3600 zł
-0,55% -0,0020 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Wyniki finansowe - IFSA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007 III Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 697 8 197 15 405 21 256
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 199 7 1 136 2 925
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 239 47 1 262 3 100
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 587 38 956 2 443
Amortyzacja (tys. zł) 551 481 498 543
EBITDA (tys. zł) 3 750 488 1 634 3 468
Aktywa (tys. zł) 24 867 26 499 53 576 60 172
Kapitał własny (tys. zł)* 18 565 18 603 42 805 45 299
Liczba akcji (tys. szt.) 23 043,333 23 043,333 27 487,778 27 487,778
Zysk na akcję (zł) 0,112 0,002 0,035 0,089
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,806 0,807 1,557 1,648
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej