pb.pl
0,3600 zł
-0,55% -0,0020 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Wyniki finansowe - IFSA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2005 IV Q 2005 II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 17 701 9 884 19 440
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 666 960 2 701
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 601 953 2 705
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 473 824 2 211
Amortyzacja (tys. zł) 0 408 472 569
EBITDA (tys. zł) 0 1 074 1 432 3 270
Aktywa (tys. zł) 22 277 21 432 22 803 26 012
Kapitał własny (tys. zł)* 12 743 13 216 13 767 15 978
Liczba akcji (tys. szt.) 23 043,333 23 043,333 23 043,333 23 043,333
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,021 0,036 0,096
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,553 0,574 0,597 0,693
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej