pb.pl
0,3520 zł
0,57% 0,0020 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Wyniki finansowe - IFSA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -1 866 0 177 183
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -997 -124 35 85
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -724 -88 31 86
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -726 -94 38 78
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -997 -124 35 85
Aktywa (tys. zł) 2 571 10 654 2 448 10 757
Kapitał własny (tys. zł)* 2 466 10 197 2 347 10 313
Liczba akcji (tys. szt.) 40 000,000 9 000,000 9 000,000 9 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,018 -0,010 0,004 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,062 1,133 0,261 1,146
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej