pb.pl
0,3500 zł
-0,57% -0,0020 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Wyniki finansowe - IFSA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 1 789 196
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -93 -123 974 -75
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -560 -85 943 -64
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -471 -82 944 -66
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -93 -123 974 -75
Aktywa (tys. zł) 10 795 9 986 10 914 10 841
Kapitał własny (tys. zł)* 10 008 9 927 10 870 10 804
Liczba akcji (tys. szt.) 40 000,000 40 000,000 40 000,000 40 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,012 -0,002 0,024 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,250 0,248 0,272 0,270
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej