pb.pl
0,3520 zł
0,57% 0,0020 zł
Investment Friends S.A. (IFR)

Wyniki finansowe - IFSA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 31
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -189 -74 -77 -59
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 200 478 -131 105
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 77 476 -176 59
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -189 -74 -77 -59
Aktywa (tys. zł) 7 693 8 733 8 897 11 505
Kapitał własny (tys. zł)* 4 365 4 626 4 637 10 480
Liczba akcji (tys. szt.) 23 932,222 23 932,222 23 932,222 23 932,222
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,020 -0,007 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,182 0,193 0,194 0,438
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej