pb.pl
2,9500 zł
-1,50% -0,0450 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 II Q 2019 IV Q 2019 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 1 322 500 1 362 300 1 322 700 1 166 900
Kapitał własny (tys. euro)* 433 000 453 900 436 400 388 500
Liczba akcji (tys. szt.) 234 244,437 234 244,437 234 244,437 234 244,437
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,848 1,938 1,863 1,659
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej