pb.pl
2,6750 zł
-4,80% -0,1350 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 II Q 2017 IV Q 2017 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 1 213 900 1 325 200 1 342 600 1 196 200
Kapitał własny (tys. euro)* 429 500 477 000 496 900 386 600
Liczba akcji (tys. szt.) 234 244,437 234 244,437 234 244,437 234 244,437
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,834 2,036 2,121 1,650
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej