pb.pl
2,9500 zł
-1,50% -0,0450 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 II Q 2015 IV Q 2015 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 970 200 969 600 1 022 100 1 137 300
Kapitał własny (tys. euro)* 361 600 345 800 327 200 381 200
Liczba akcji (tys. szt.) 249 425,087 249 425,087 249 425,087 249 425,087
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,450 1,386 1,312 1,528
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej