pb.pl
2,4000 zł
-2,83% -0,0700 zł
International Personal Finance plc (IPF)

Wyniki finansowe - PROVIDENT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 II Q 2013 IV Q 2013 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 780 500 859 900 927 400 956 300
Kapitał własny (tys. euro)* 375 800 404 400 393 900 369 100
Liczba akcji (tys. szt.) 249 425,087 249 425,087 249 425,087 249 425,087
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,507 1,621 1,579 1,480
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej