146,3000 zł
-0,44% -0,6400 zł
UniCredito Italiano SpA (UCG)

Wyniki finansowe - UNICREDIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005 IV Q 2006
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 0 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys.) 0 0 5 819 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 1 330 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 893 000
Amortyzacja (tys.) 0 0 0
Aktywa (tys.) 265 406 000 787 284 000 823 284 000
Kapitał własny (tys.)* 13 891 000 35 198 000 38 468 000
Liczba akcji (tys. szt.) 13 364 489,452 13 364 489,452 13 364 489,452
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,039 2,634 2,878
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,067
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej