pb.pl
0,8100 zł
10,96% 0,0800 zł
Serinus Energy (SEN)

Informacje o spółce - SERINUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Międzynarodowa spółka poszukiwawczo-wydobywcza ropy i gazu. Portfel aktywów obejmuje sześć koncesji w dwóch krajach (Tunezja i Rumunia), a w jego skład wchodzą koncesje produkcyjne, projekty na etapie rozpoznania i zagospodarowania złóż oraz przedsięwzięcia o istotnym potencjale poszukiwawczym.

Dane teleadresowe

Ulica: 54 Bath Street, St.Helier
Kod: JE1 FW
Miejscowość: Jersey, Wyspy Normandzkie
Kraj: Zagranica
Telefon:
Fax:
Internet: www.serinusenergy.com
Email: info@serinusenergy.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Serinus Energy plc
Prezes: Auld Jeffrey
Sektor: wydobycie i produkcja
EKD:
Liczba akcji: 238 872 388
Zatrudnienie:
  • 18 (2009r.) - spółka
  • 643 (2014r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: SEN
ISIN: JE00BF4N9R98

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 187 562 599,0576 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 238 872 388 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 406 937 995
Liczba głosów na WZA: 238 872 388 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,68%
Kapitał akcyjny: 35 830 858,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 406 937 995
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 64,32%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sneller Richard 128 500 000 (11,27%) 128 500 000 (11,27%) 2020-12-17 -
EBOiR 112 925 402 (9,90%) 112 925 402 (9,90%) 2020-12-21 AUG,
Canaccord Genuity Group Inc. 107 047 185 (9,38%) 107 047 185 (9,38%) 2020-12-18 -
Quercus TFI SA 58 465 408 (5,13%) 58 465 408 (5,13%) 2021-06-11 ULM, ZMT, MEX, ALI, IPE, BBD, CPL, TRN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe 68 733 364
68 733 364
13 444 678,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-31
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje 800 000
402 303 330
402 303 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-02

akcje zwykłe umowa Skryptu Dłużnego, cena emisyjna w USD 18 501 037
10 545 591,09
0,57 420 804 367
203 285 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-12

akcje zwykłe 453 333
421 257 700
205 723 052,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-20
akcje zwykłe 60 499 029
481 756 729
231 243 229,92
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje 18 504
78 629 941
344 456 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-13
akcje zwykłe 72 000 020
150 629 961
362 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-24
akcje zwykłe 22 177
150 652 138
362 534 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w USD 66 666 667
0,15 217 318 805
375 208 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-18
akcje zwykłe cena nominalna w USD 21 553 583
0,15 238 872 388
35 830 858,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-20
umorzenie akcji realizacja Opcji Stabilizacyjnej -1 219 061
400 753 330
400 753 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-17
podwyższenie kapitału akcje Skryptu Dłużnego KI 10 086 842
401 972 391
200 893 034,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-09
2010-08-20
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje, cena w CAD 2 178 000
70 911 364
13 719 978,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-10
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje, cena w CAD 80 000
70 991 364
13 835 757,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-01
akcje zwykłe - prywatna subskypcja Kulczyk Investments SA 25 000 000
25 000 000,00
1,00 95 991 364
30 949 055,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-13
akcje zwykłe - prywatna subskypcja Kulczyk Investments SA 48 000 000
12 000 000,00
0,25 143 991 364
40 505 478,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-10
umorzenie akcji -18 565 759
125 425 605
32 727 754,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-10
akcje zwykłe cena nominalna w USD 112 925 402
0,15 1 140 660 629
171 099 094,35
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-21
akcje zwykłe przejęcie Triton Hydrocarbons Pty Ltd. 75 065 944
200 491 549
84 757 754,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-15
seria A akcjonariusze Triton Hydrocarbons Pty Ltd. 13 670 723
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena w USD 166 394 000
103 164 280,00
0,62 366 885 549
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-25

2010-05-25
akcje zwykłe - konwersja Skryptu Dłużnego KI 25 000 000
391 885 549
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-25

2010-05-25
akcje zwykłe Program Opcji na Akcje 2010-09-02 750 000
401 503 330
401 503 330,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-02
2010-12-13
scalenie akcji 10:1 2013-06-20
78 611 437
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-24
zmiana firmy z Kulczyk Oil Ventures Inc. na Serinus Energy Inc. 2013-06-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-24
akcje zwykłe cena nominalna w USD 2020-12-15 788 862 839
0,15 1 027 735 227
154 160 284,05
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Auld Jeffrey Prezes Zarządu 2016-08-31 -
Brackman Calvin Wiceprezes Zarządu 2017-03-16 -
Tinss Judicael Członek Zarządu 2019-06-10 -
Iorich Evgenij Dyrektor 2014-05-14 -
Libin Bruce Dyrektor 2013-06-24 -
Mioduski Dariusz Dyrektor 2008-12-10 -
Madnani, Manoj N. Dyrektor 2014-05-14 -
Causgrove, James Edward Arthur Dyrektor 2017-09-28 -
Fairclough Andrew Dyrektor 2020-02-05 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rędziniak, Łukasz Antoni Przewodniczący RN 2016-03-16 DEBICA - Sekretarz RN
CIECH - Członek RN
Elliott, Timothy M. Członek RN 2014-05-14 -