0,9850 zł
5,01% 0,0470 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe - SERINUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 477 5 369 6 752 7 536
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 510 -4 325 -494 263
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 484 6 968 -600 157
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 277 4 447 -1 010 350
Amortyzacja (tys.) 3 051 3 785 3 162 2 754
EBITDA (tys.) 1 541 -540 2 668 3 017
Aktywa (tys.) 90 103 94 362 93 666 93 687
Kapitał własny (tys.)* 1 332 31 379 29 067 29 747
Liczba akcji (tys. szt.) 238 872,388 238 872,388 238 872,388 238 872,388
Zysk na akcję (zł) -0,005 0,019 -0,004 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,006 0,131 0,122 0,125
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej