pb.pl
0,4040 zł
-1,94% -0,0080 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe - SERINUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 347 8 416 8 204 7 366
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -809 -477 6 358 -541
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 602 -1 856 5 154 -1 593
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 875 -1 403 3 669 -1 763
Amortyzacja (tys. zł) 1 833 4 671 3 411 4 040
EBITDA (tys. zł) 1 024 4 194 9 769 3 499
Aktywa (tys. zł) 122 079 116 875 110 460 108 776
Kapitał własny (tys. zł)* 13 293 10 013 14 518 11 593
Liczba akcji (tys. szt.) 238 872,388 238 872,388 238 872,388 238 872,388
Zysk na akcję (zł) -0,008 -0,006 0,015 -0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,056 0,042 0,061 0,049
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej