pb.pl
0,3620 zł
-0,55% -0,0020 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe - SERINUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 416 8 204 7 366 5 014
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -477 6 358 -541 -10 264
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 856 5 154 -1 593 -11 353
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 403 3 669 -1 763 -10 704
Amortyzacja (tys. zł) 4 671 3 411 4 040 4 419
EBITDA (tys. zł) 4 194 9 769 3 499 -5 845
Aktywa (tys. zł) 116 875 110 460 108 776 93 017
Kapitał własny (tys. zł)* 10 013 14 518 11 593 1 672
Liczba akcji (tys. szt.) 238 872,388 238 872,388 238 872,388 238 872,388
Zysk na akcję (zł) -0,006 0,015 -0,007 -0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,042 0,061 0,049 0,007
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej