pb.pl
0,3580 zł
1,13% 0,0040 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe - SERINUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 125 81
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 -505 -306
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 -319 -429
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 -319 -215
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 14 15
EBITDA (tys. zł) 0 0 -491 -291
Aktywa (tys. zł) 16 868 26 546 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 15 966 23 188 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 200 491,549 200 491,549 200 491,549 200 491,549
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 -0,002 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,080 0,116 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej