pb.pl
0,3580 zł
-1,65% -0,0060 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe - SERINUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 343 1 699 1 998 2 240
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -961 -10 875 2 183 517
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 134 -8 609 1 455 -1 793
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 043 -9 681 1 002 -2 619
Amortyzacja (tys. zł) 149 487 455 433
EBITDA (tys. zł) -812 -10 388 2 638 950
Aktywa (tys. zł) 112 875 114 618 114 793 122 167
Kapitał własny (tys. zł)* 13 150 3 704 5 869 16 041
Liczba akcji (tys. szt.) 150 629,961 150 629,961 150 652,138 217 318,805
Zysk na akcję (zł) -0,047 -0,064 0,007 -0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,087 0,025 0,039 0,074
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej