pb.pl
0,3620 zł
-0,55% -0,0020 zł
Serinus Energy (SEN)

Wyniki finansowe - SERINUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 250 3 721 2 642 1 205
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 011 -1 634 -678 -1 118
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 020 -19 585 -1 696 140
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 971 -14 419 -2 099 31
Amortyzacja (tys. zł) 1 185 1 385 813 417
EBITDA (tys. zł) -2 826 -249 135 -701
Aktywa (tys. zł) 124 000 104 836 121 554 118 370
Kapitał własny (tys. zł)* 18 120 3 750 19 745 19 953
Liczba akcji (tys. szt.) 78 629,941 78 629,941 150 629,961 150 629,961
Zysk na akcję (zł) -0,063 -0,183 -0,014 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,230 0,048 0,131 0,132
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej