9,8400 zł
0,20% 0,0200 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 55 982 43 777 51 289 27 225
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 858 -2 852 11 501 -7 244
Zysk (strata) brutto (tys.) -5 758 -4 108 10 299 -8 539
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 697 -4 009 10 450 -8 474
Amortyzacja (tys.) 4 210 4 198 4 188 4 034
EBITDA (tys.) -648 1 346 15 689 -3 210
Aktywa (tys.) 326 499 321 964 331 956 337 107
Kapitał własny (tys.)* 150 911 146 926 157 626 149 171
Liczba akcji (tys. szt.) 35 500,464 35 500,464 35 500,464 35 500,464
Zysk na akcję (zł) -0,160 -0,113 0,294 -0,239
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,251 4,139 4,440 4,202
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej