9,8400 zł
0,20% 0,0200 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 63 216 52 558 73 523 51 964
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -7 585 -5 162 42 172 12 105
Zysk (strata) brutto (tys.) -11 008 -14 829 41 820 6 526
Zysk (strata) netto (tys.)* -11 181 -14 724 41 722 6 471
Amortyzacja (tys.) 6 996 5 329 5 210 4 980
EBITDA (tys.) -589 167 47 382 17 085
Aktywa (tys.) 298 408 268 222 319 097 304 003
Kapitał własny (tys.)* 132 872 98 312 143 374 135 105
Liczba akcji (tys. szt.) 33 178,000 33 178,000 33 178,000 33 178,000
Zysk na akcję (zł) -0,337 -0,444 1,258 0,195
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,005 2,963 4,321 4,072
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej