pb.pl
58,3000 zł
-0,17% -0,1000 zł
Allegro.eu SA (ALE)

Wyniki finansowe - ALLEGRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 1 018 985 928 695 1 298 968 1 210 203
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 324 412 167 763 394 911 406 196
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 238 618 -84 681 324 693 355 187
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 185 611 -130 632 260 882 269 648
Amortyzacja (tys. euro) 113 975 116 961 118 623 121 285
EBITDA (tys. euro) 438 387 284 724 513 534 527 481
Aktywa (tys. euro) 14 475 535 14 516 137 15 147 880 15 487 790
Kapitał własny (tys. euro)* 6 910 800 6 806 854 8 089 596 8 406 270
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000 000,000 1 000 000,000 1 000 000,000 1 000 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,186 -0,131 0,261 0,270
Wartość księgowa na akcję (euro) 6,911 6,807 8,090 8,406
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej