pb.pl
58,3000 zł
-0,17% -0,1000 zł
Allegro.eu SA (ALE)

Wyniki finansowe - ALLEGRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 620 187 805 647 751 163
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 210 624 267 281 235 957
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 100 374 166 342 138 077
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 73 034 122 908 104 334
Amortyzacja (tys. euro) 0 109 164 113 276 114 230
EBITDA (tys. euro) 0 319 788 380 557 350 187
Aktywa (tys. euro) 14 762 341 0 14 278 013 0
Kapitał własny (tys. euro)* 9 056 693 0 6 670 220 0
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000 000,000 1 000 000,000 1 000 000,000 1 000 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,073 0,123 0,104
Wartość księgowa na akcję (euro) 9,057 0,000 6,670 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej