0,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 IV Q 2008 II Q 2009 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 32 085 173 636 170 213 184 048
Kapitał własny (tys.)* 2 503 20 014 18 593 37 562
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,080 0,640 0,595 1,202
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej