0,8960 zł
0,22% 0,0020 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 30 089 36 124 32 595 33 898
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -74 -1 662 -1 676 -6 710
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 636 -4 871 -10 865 -7 069
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 370 -4 858 -10 886 -6 658
Amortyzacja (tys.) 2 160 2 386 2 362 3 337
EBITDA (tys.) 2 086 724 686 -3 373
Aktywa (tys.) 161 129 167 606 160 025 151 909
Kapitał własny (tys.)* 11 173 9 337 885 -6 452
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (zł) 0,076 -0,155 -0,348 -0,213
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,358 0,299 0,028 -0,206
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej